hooha

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

titelbild
I denna rapport avrapporteras det uppdrag som Riksarkivet fick av regeringen den 10 februari 2011 att inrätta ett nationellt samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.
Rapporten är beslutad av Digisams styrgrupp den 12 januari 2016.
Licens CC-0.

Omslagsbild: Remix Foto: RAÄ, Tvätterskor, Atelier S. Almquist 1910- 1919 CC-0. Illustrationer Susanne Danelius