logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

Arbetsgrupper och nätverk

Arbetsgrupper

Myndighetsvisa planer

Deltagare:
Kristina Berg, Arkitektur och designmuseum
Jan-Erik Billinger, Filminstitutet
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Matilda Karlsson, Riksantikvarieämbetet
Göran Konstenius, Kungl. Biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Pia Nyström, Musikverket
Jan Östergren, Riksarkivet
Susanne Sellei, Kungl. Biblioteket

Digitalt bevarande

Deltagare:
Bengt Neiss, Kungl. biblioteket
Arvid Oja, Kungl. biblioteket
Stina Degerstedt, Kungl. biblioteket
David Larsson, Riksantikvarieämbetet
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Kristina Berg, Arkitektur- och designcentrum
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Matts Ramberg, Tekniska museet
Odd Johansen, Maritima museer
Malin Joakimsson, Maritima museer
Berndt Sjösten, Statens historiska museer
Erika Nyström, Statens historiska museer

DISKA (referensgrupp)

Deltagare:
Martin Bjersby, Riksarkivet
Ulf Bodin, Nordiska museet/ Kultur-IT
Fredrik Enoksson, KTH
Erik Isaksson, KTH
Mårten Johansson, Riksarkivet
Niklas Lindström, Kungliga Biblioteket
Martin Malmsten, Kungliga Biblioteket
Ambjörn Naeve, KTH
Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
Miriam Säfström, Kungliga Biblioteket

ATHENA Plus

Deltagare:
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH)
Fredrik Andersson, (LSH)
Turid Wedholm, (LSH)
Linnéa Karlberg, (LSH)
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Per Hedström, Nationalmuseum
Elisabeth Jern, Nationalmuseum
Birger Stensköld, Riksarkivet
Lilian Mirell Starrin, Riksarkivet

DCH-RP

Deltagare:
Eva Toller, Riksarkivet
Magnus Johansson, Världskulturmuseerna
Karin Nilsson, (LSH)
Matts Ramberg, Tekniska museet
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Kristina Berg, Arkitekturmuseet - Nytt jobb
Kevin Holston, Naturhistoriska riksmuseet
Malin Joakimsson, Statens maritima museer
Stefan Evensen, Statens maritima museer

Juridik

Deltagare:

Referensgrupp

Anna Gullmark, Malmö museer
Ann-Sofi Forsmark, Stockholms Stadsarkiv
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Krister Collin, Svenska Filminstitutet
Eva Dahlman
Jonas Hedberg, Nordiska museet
Stefan Högberg, Västra Götalands regionen
Katinka Ahlbom, Kungl. biblioteket
Toni Leander, Riksarkivet
Sanna Rydén Danckwardt, Moderna Museet
Jim Löfgren, Tjänstemännens och Akademikernas Arkiv

Avtalsgruppen

Magdalena Gram, Nationalmuseum
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Emma Grimlund, Riksantikvarieämbetet
Sofia Strandvik, Nordiska museet
Ulrika Sturesdotter, Riksarkivet
Mats Niklasson, Kungliga Biblioteket
Åsa Anesäter, Svenska Tecknare
Mats Lindberg, Bildupphovsrätt i Sverige
Paul Vestergren, Svenska Fotografers Förbund

Förhandlingsdelegationen

Jan Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet
Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Peter Krantz, Kungliga Biblioteket
Pia Nyström, Musikverket
Erik Åström, Kulturrådet

Pilotprojekt

Maria Ljungkvist, Nationalmuseum
Rikard Nordström, Nationalmuseum
Emma Grimlund, Riksantikvarieämbetet
Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet
Jonas Hedberg, Nordiska museet
Kajsa Hartig, Nordiska museet

Digital produktion

Deltagare:
Kaisa Unander, Kungliga biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Eva Toller, Riksarkivet
Antonio Molin, Naturhistoriska riksmuseet
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Annika Hjerpe, Kungliga biblioteket

SPECTRUM

Deltagare:
Arbetsgrupp
Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Bengt Wittgren, Murberget
Birgitta Zerpe, Länsmuseet Gotland
Christian Bajomi, Murberget
Elinor Magnérus, Örebro läns museum
Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet
Katarzyna Forsberg, Murberget
Lars Holstein, Västerbottens museum
Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet
Margrit Wettstein, Nobelmuseet
Marie Svedin, Länsmuseet Västernorrland
Mikael Johansson, Stockholms stadsmuseum
Monica Gustafsson, Västarvet
Nina Persson, Historiska museet
Sunna Kuoljok, Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum
Susanne Olsson, Värmlands museum
Susanne Nickel, Eskilskällan, Eskilstuna kommun
Susanne Granlund, Eskilskällan, Eskilstuna kommun
Tova Sylvan, Östergötlands läns museum

Referensgrupp

Yvonne Magnusson, Malmö museer
Mia Ehn, Naturhistoriska riksmuseet
Sofia Seifarth, Tekniska museet
Susanna Janfalk, Nordiska museet
Josefina Freidwall, IKEA museum

Nätverk

Nätverk - Infrastruktur

Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Kungliga biblioteket
Svensk Nationell Datatjänst Göteborgs Universitet
Riksarkivet
Naturhistoriska Riksmuseet
Statens maritima museer
KTH
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet

EU – nätverk

Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Kungliga biblioteket
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Murberget
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Röhska museet
Svensk Nationell Datatjänst
Svensk Nationell Datatjänst Göteborgs Universitet
Universitetsbiblioteket Uppsala

Nätverk – Myndighets och institutionsvisa planer

Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Arbetets museum
Arkitektur & Designcentrum
Armémuseum
Filminstitutet
Flygvapenmuseum
Forum för levande historia
Institutet för språk och folkminnen
Konstrådet
Kungl. Biblioteket
LSH
Moderna museet
Musikverket
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationalmuseum
Nordiska museet / Kultur-IT
NRM
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksutställningar
Skansen
Statens historiska museer
Statens konstråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Tekniska museet